Close

Regulamin Akcji Promocyjnej „Nilsen świętuje Dzień dziecka – 50% rabatu na drugi produkt marki Nilsen”
odbywającej się w dniach 18 maja – 16 czerwca 2017 r.

 

 

1.  Organizatorem akcji promocyjnej „Nilsen świętuje Dzień dziecka – 50% rabatu na drugi produkt marki Nilsen” jest INERGIA Sp. z o.o.z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 9, 20-469, NIP 946-24-86-346, REGON 060111365, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000253092, zwana dalej Organizatorem.

 

2.  Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Nilsen świętuje Dzień dziecka – 50% rabatu na drugi produkt marki Nilsen” zwanej dalej „Promocją”.

 

3.  Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym lumenpro.pl.

 

4.  W Promocji mogą wziąć udział klienci – wyłącznie osoby fizyczne, zwani dalej Uczestnikami,którzy spełniają i akceptują postanowienia i warunki regulaminu Promocji.

 

5.  Promocja trwa w okresie od 18 maja do 16 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów oraz dotyczy zakupów dokonanych w wyżej wskazanym okresie.

 

6.  Promocją objęty jest wybrany asortyment marki Nilsen z serii Magic Colors, Top LED, Office LED, Wood LED wymieniony w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

 

7.  Uczestnik, który zakupi produkt marki Nilsen, na drugi - tańszy otrzyma 50% rabatu. Oba produkty tworzoną tzw. „Zestaw promocyjny”.

 

8.      Uczestnik, który chce wziąć udział w promocji, zobowiązany jest skontaktować się z działem obsługi klienta (sklep@lumenpro.pl; tel. 81 441 69 15) w celu otrzymania kodu promocyjnego uprawniającego do skorzystania zniżki na drugi produkt.

 

9.      Kod promocyjny jest ważny 24h i uprawnia do zakupu drugiego-tańszego produktu w cenie 50% taniej.

 

10.  Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych.

 

11.  Uczestnik, przystępując do udziału w Promocji, musi zapoznać się z treścią regulaminu
i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

12.  Ewentualne spory związane z realizacją niniejszego regulaminu rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

 

 


Close